Oбществени консултации

Проведени обществени консултации с местното население

През изминалата година представители на дружеството проведоха серия от обществени консултации с жителите на общините Ветрино и Вълчи дол, на които бе представен проекта „Добротич Уинд“ и бяха обсъдени бъдещите ползи от изграждането на вятърния парк за региона, общината и местното население. В дискусиите бе обърнато внимание на различни заинтересовани страни, които получиха отговори на своите въпроси. Обсъжданите теми включваха бъдещото положително влияние на ветроенергийния парк върху цените на електроенергия в България, откриването на работни места по време на строителството на парка, социална програма насочена към подобрение условията на живот за местното население и др.