Уведомление за инвестиционно предложение

„ДОБРОТИЧ УИНД“ АД уведомява за инвестиционно предложение: „Изменение и разширение на инвестиционно предложение за: „Изграждане и експлоатация на вятърен енергиен парк в землището на с. Добротич, община Вълчи дол, обл. Варна“