Светещи 3D букви за с. Добротич

Село Добротич се сдоби с ефектен 3D светещ надпис, който е част от плана за облагородяване на пространството около кметството в населеното място. Освен красивата нова придобивка, жителите на с. Добротич се радват и ползват възстановената и вече облицована чешма в съседство, нови лампи за улично осветление, обновена спирка, облагородени градинки и видео наблюдение. Всички тези инициативи са част от социалната програма, която “Добротич Уинд” АД обеща и реализира от началото на годината.

На церемонията по откриването на новия център на селото, провела се на 20 aвгуст, взеха участие Георги Тронков (кмет на Oбщина Вълчи дол), Мехмед Ахмедов (кмет на с. Добротич) и представители на „Добротич Уинд“ АД. Придобивката е по задание от кмета на с. Добротич, която той определи за включване в социалната програма на проекта „Добротич Уинд“.