Ремонт на покрива на кметството в с. Искър

„Добротич Уинд“ АД направи целево дарение в размер на 25 028.11 лв. с ДДС във връзка с ремонт на покрива на кметството в село Искър, община Вълчи дол. Предадено е и изготвеното конструктивно становище на oбщината, което е на стойност 420 лв. с ДДС и което е необходимо за издаване на необходимите разрешителни документи, нужни за реализиране на ремонта.