Промени ОУП

Частична промяна на Общ Устройствен План на Община Ветрино

След успешен старт на едногодишна мониторингова кампания на околната среда, проектът навлезе в последващ етап на развитие, а именно искане за промяна на съществуващия общ устройствен план (ОУП) на Община Ветрино. За да продължи своето развитие, проектът трябва да бъде допуснат до промяна на ОУП, което решение следва да бъде гласувано на заседание на Общински съвет.