Подсигурени допълнителни машини за облагородяване на зелените площи в община Вълчи дол

Социалната дейност на „Добротич Уинд“ АД продължава активно на територията на община Вълчи дол и през летните месеци. Продължава програмата за облагородяване на зелените площи в общината на стойност 36 000 лв. за осигуряване на 6 нови временни работни места, стартирала през април 2023 г. Закупени са допълнителни машини за подрязване на храсти и ръчни косачки, които вече се използват по предназначение.