Подпомагане на сметки за ток

Инвеститорът в „Добротич Уинд“ е готов да подпомага сметките за ток на хиляди жители в две български общини за 35 години. Над 15 млн. лева за социална програма в Община Ветрино и Община Вълчи дол предвижда проектът за вятърен парк на “Добротич Уинд” АД. Един от водещите инвеститори в зелена енергия в света иска да вложи 1,2 млрд. лева във вятърен парк със 74 супер модерни генератора.

Всеки битов потребител в общините Ветрино и Вълчи дол, област Варна, може да получава енергийна помощ, която да покрива консумацията от 1200 кВтч електроенергия годишно за период от приблизително 35 години. Това е записано в инвестиционното намерение на компанията “Добротич Уинд” АД, която е част от групата на международната компания ”CWP Global” (CWP), реализирала едни от най-големите проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Югоизточна Европа. CWP иска да вложи над 1,2 млрд. лева в изграждането на супер модерен вятърен парк със 74 генератора на територията на двете общини.

Компанията разработи програмата за енергийна помощ и я включи официално в инвестиционното си намерение, като ясен знак на добра воля и отговорност към качеството на живот на близо 14 хиляди жители в двете общини. Ангажиментът, който инвеститорът е готов да поеме, е дългосрочен – ще започне от първия ден на експлоатация на ветропарка и ще продължи до последния, приблизително 35 години. Колкото по-бързо се случи това, толкова по-добре за хората. Нещо повече – заложена е възможна индексация на цените на електроенергията за битови потребители в бъдещ период, като при увеличение инвеститорът е готов да поеме годишно до 500 лева от сметките за ток на домакинствата.

Енергийната помощ за хората е само част от сериозната социална програма, която се планира в двете общини при “зелена светлина” за проекта. Освен директните постъпления под формата на данъци към местните бюджети и компенсаторните плащания за използване на терени, “Добротич Уинд” АД поема ангажимент за ремонт на използваните селскостопански пътища и рехабилитация на енергийната инфраструктура, както и покриване на сметки за улично осветление в населени места от тези общини, където има инсталирани генератори, които през миналата зима останаха “на тъмно” заради дефицити в местните бюджети.

CWP има готовност да развива и специални образователни и стипендиантски програми. За периода на експлоатация местните общности ще разполагат с бюджет от близо 10 млн. лева, който хората сами ще могат да разпределят за значими за тях социални проекти и каузи. Всеки жител ще може да направи своето предложение, което ще бъде разгледано от специално сформиран съвет с участие на местните власти, граждански организации и инвеститора.

Всички тези активности могат да доведат до директни постъпления от общо над 15 млн. лева в полза на хората в двете общини. Те са разработени в съответствие с философията и ценностите на компанията да работи честно и да се развива заедно с местните общности. Вече е доказано в проектите на CWP по света. Инвеститорът вярва, че жителите на община Ветрино и община Вълчи дол заслужават по-сигурно и устойчиво бъдеще, особено във времена на сериозна икономическа и енергийна несигурност. Те имат право на стабилни доходи, на развитие, на спокойствие и светли улици. Ще бъдат открити нови работни места, ще се увеличи и работата за десетки местни бизнеси, CWP ще бъде добрия пример, който може да привлече и други международни инвеститори с устойчиви ценности и ясни ангажименти. Компанията е готова не просто да инвестира тук, но и да остане през следващите десетилетия.

CWP вярва, че предложението ще срещне сериозна обществена подкрепа, както и отговорна позиция и съдействие на властите на местно, регионално и национално ниво. От една страна, то е в пълен синхрон с националната стратегия на Република България за развитие на ВЕИ проекти, която е заложена и във всички държавни, регионални и общински програми, предвиждайки ускорени административни процедури. Затова коректното и отговорно отношение към нашето предложение ще бъде ясен знак и за всички останали потенциални инвеститори в България.

От друга страна, проектът ще донесе ясни и измерими ползи за хората в региона и ще им гарантира стабилно бъдеще в турбулентни времена. Бъдеще, което те заслужават и което зависи от визията и решенията на отговорните власти.