Подмяна на настилката на физкултурния салон в СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол

След направен оглед в СУ „Васил Левски“ в гр. Вълчи дол, „Добротич Уинд“ АД се ангажира да подпомогне подмяната на подовата настилка на физкултурния салон в училището. „Добротич Уинд“ направи дарение в размер на 14 493.60 лв. с ДДС за подмяна на настилката, което е първото плащане съгласно сключен договор за дарение. Второто плащане по дарението е в размер на 14 493.60 лв. с ДДС и ще бъде направено до края на септември 2023 г.