Официално обръщение на „Добротич Уинд“ АД

Компанията „Добротич Уинд“ АД с официално обръщение към Общински съвет Ветрино и кмета на населеното място – Димитър Димитров, по повод решението си да не реализира проект за вятърен парк в пълен размер. Мотивите на инвеститора са тенденциозно отношение от страна на местната власт и организирана клеветническа кампания, потъпкваща доброто име на компания CWP, мажоритарен собственик на „Добротич Уинд“ АД и международен разработчик на проекти от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) с дългогодишен опит. Изявлението е допълнено след изказвания на кмета на Община Ветрино Димитър Димитров (ГЕРБ) по време на общинските комисии вчера, 10.07.2023:

ОФИЦИАЛНО ОБРЪЩЕНИЕ НА „ДОБРОТИЧ УИНД“ АД

Обръщаме се към Вас във връзка с решение № 5856 от 05.06.2023 г. по адм. дело № 2794 от 2023 г. на Върховния административен съд (ВАС), с което на втора инстанция бе категорично потвърдена нищожността на Решение № 471 по Протокол № 38 на тридесет и осмото извънредно заседание на Общински съвет – Ветрино, проведено на 08.07.2022 г., с което бе прието предложение за забрана за инсталиране на вятърни турбини на територията на общината. Това решение на българския съд е победа за правото. То защитава националния интерес и стратегия за ползване на местен възобновяем ресурс за добив на евтина и чиста енергия, като в същото време допринася за борбата с промените в климата, които застрашават земеделието, флората и фауната на цялата планета.

За съжаление, решението на съда няма как да е повод за радост. То потвърждава факта, че местната власт е принудена да работи пряко и явно против законите на България.

През изминалите месеци се отнесохме с пълно уважение към институциите на местната власт, като следвахме всички предписани от закона процедури. Опитахме се да разясним ползите от проекта ни, да предложим значителна по размер социална програма и да предупредим за потенциално незаконни действия от зложелатели.

Не бихме могли да предполагаме какви са истинските причини за това поведение, в което тенденциозно проличават нескопосано прикрити зависимости между общински представители и местен бизнес – ако може така да се нарече дейност, която не допринася особено за обществения бюджет и просперитет. Клеветническата кампания срещу нас е финансирана по неясни начини и ползва различни пропагандни канали на дезинформация, включително създадени за целта вестник бухалка и онлайн групи. Авторите ѝ насаждат безпочвени страх и паника сред местното население, използват и въвличат обикновени хора в противозаконната си дейност, като събират личните им данни в различни подписки и протести и умишлено крият и изопачават научно доказани данни с цел манипулация.

Във връзка с това искаме да заявим следното:

1.   Въпреки отмяната на забраната за поставяне на вятърни турбини „Добротич Уинд“ АД няма да подаде искане за промяна на общия устройствен план (ОУП) за нови вятърни генератори, докато в Общината ръководи местният феодализъм и докато част от общинските съветници вземат явно противозаконни решения под натиск от инсценирани протести и очернящи „медийни“ кампании, а местното население се използва като заложник на политически амбиции и лични интереси.

2.   „Добротич Уинд“ АД ще пренасочи всички инвестиции в социални програми към населените места, в които проектът среща подкрепа.

3.   Действията и бездействията на Община Ветрино доведоха до значително забавяне и ограничаване на инвестицията ни. За държавата и общината това забавяне означава пропуснати данъци и такси. За населението – пропуснати възможности за нови работни места, за по-високи доходи и за по-чист въздух. За българския бизнес – по-високи сметки за ток, тъй като страната ни все още е зависима от внос на горива. За „Добротич Уинд“ АД щетите са за стотици милиони пропуснати приходи. Във връзка с това компанията си запазва правото да търси отговорност съгласно Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, според който „общините отговарят за вредите, причинени на юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на техни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност“.

Апелираме към общинските съветници и администрация на Община Ветрино, които имат задължения и важна отговорност към обществото, да проверят изложените пред тях факти преди вземане на решения и да не се превръщат в инструмент на лъжлива пропаганда и на предполагаеми лични финансови интереси, които работят против интересите и законите на България. Целенасоченото всяване на паника чрез организирани клеветнически кампании и неверни твърдения е опасно явление против дългосрочните интереси на жителите на община Ветрино, на българския бизнес и на българските граждани.

С това писмо искаме да благодарим на всички общински съветници, жители на общината и администрация, които не подкрепиха забраната и не се поддадоха на лъжливата пропаганда срещу вятърната енергетика. Проектът ни е в пълен синхрон с българските закони и няма да навреди на туризма, земеделието, природата и местното население.

Сигурни сме, че рано или късно Община Ветрино ще се освободи от феодалната хватка и ще преустанови порочната практика да постановява решения при грубо потъпкване на въведени законови разпоредби в страната. Когато това стане, „Добротич Уинд“ АД може да възобнови инвестиционните си планове, включително социалния им аспект, в пълния им размер.

ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБРЪЩЕНИЕТО

По време на сесиите на общинските комисии вчера кметът Димитров направи обръщение, публикувано и в социалните мрежи, с което се опита да обясни загубата на социалната програма от „Добротич Уинд“ АД с извадки от различни регистри. Цифрите в тези извадки са публично достъпна информация и компанията винаги досега е залагала на прозрачността си относно начините, по които финансира дейността си и проекта. Вместо да се следват предписанията на ВАС и да се вземе решение по същество, се представя „финансов анализ“ на кмета, който силно изкривява истината – „Добротич Уинд“ АД е част от международната компания CWP, която има практика да създава проектни дружества за разработване на всеки един от проектите си, които директно финансира, докато същите получат банково финансиране и след въвеждане в експлоатация започват да възвръщат първоначалната си инвестиция. Това е и причината „Добротич Уинд“ АД да няма никакви приходи. От самото начало сме обяснили този факт и че нашата готовност да стартираме социална програма на този етап на проекта показва социалната ни ангажираност към местното население. Тази програма вече успешно се разгръща в съседната община Вълчи дол. Да, ние нямаме още дейност, освен социална, затова всички средства, които компанията изразходва, са от мажоритарния собственик – CWP. Това е напълно нормално за всяко инвестиционно предложение. Неразбирането идва от факта, че се търси изкривяване на факти, които са публични, нормални и напълно законови. Обезпокояващи са опитите на местната власт и група хора от Ветрино да се нанесе удар върху репутацията на Компанията, която в годините е доказала своя професионализъм с редица успешно реализирани проекти по целия свят и партньорството си с една от най-големите енергийни компании в света – Mercuria, с годишен оборот от над 100 милиарда евро.

За пореден път Димитър Димитров, под претекст, че иска да „спаси“ Общината от международен инвеститор и вятърните турбини, всъщност използва жителите ѝ, общинския съвет и медиите за провеждане на предизборната си кампания и постигането на политическите си цели. С гръмки лозунги и представяне на двусмислени, подвеждащи и непроверени твърдения, той отвлече общественото внимание и предотврати вземането на решение по същество, не изпълни указанията на ВАС и административно забави проекта на „Добротич Уинд“ АД. Това доказва твърдението от първоначалната ни позиция, че все още законността не се следва в Община Ветрино и не се взимат стратегически решения, а всичко се свежда до лични нападки и дезинформация. За пореден път не бяха взети предвид общественият и национален интерес и решението на ВАС, а само личните и политически амбиции на шепа хора от Ветрино. Жителите на Ветрино отново бяха поставени под обстрела на твърдения, играещи с техните страхове, и манипулирани да се подписват под подписки, без да имат информация защо го правят и от какво се „пазят“. Всичко това е представено от кмета като „спасяване“ от голям международен инвеститор. Истината е, че Община Ветрино има нужда да бъде спасена от беззаконието, липсата на стратегическа визия за развитието си и хватката на местния феодализъм.