Оглед и планиране на ремонти в СУ „Васил Левски“, Вълчи дол

Направен е оглед в СУ „Васил Левски“, Вълчи дол, по покана на директорката – г-жа Светла Иванова. В двора липсва ударо-омекотяваща настилка под съоръженията за спорт на открито поради недостиг на средства. Към момента трениращите деца стъпват директно на бетона, което е предпоставка за травми и наранявания. „Добротич Уинд“ АД ще съдейства за изграждане на по-подходяща настилка за всички, които използват съоръженията, и подобряването на безопасността на учениците.