Реализирани инициативи през 2022 г.

Инвеститорът в „Добротич Уинд“ е готов да подпомага сметките за ток на хиляди жители в две български общини за 35 години. Над 15 млн. лева за социална програма в Община Ветрино и Община Вълчи дол предвижда проектът за вятърен парк на “Добротич Уинд” АД. Прочетете повече тук.

През месец юни CWP дари и монтира детски съоръжения за игра на открито за децата от детските градини „Щастливо детство“ в село Белоградец и „Първи юни“ в село Доброплодно. Прочетете повече тук.

През месец април 2022г, CWP реализира поредна инициатива, част от социалната си кампания.  За членовете на  пенсионерския клуб в село Доброплодно, община Ветрино, компанията дари телевизор. В село Момчилово, пенсионерският клуб получи парично дарение за организацията на празнично тържество, както и нов бойлер и смесител за мивка. Прочетете повече тук.

Като част от своята социална програма, на 27-ми и 28-ми април CWP организира тържества за всички деца от детските градини и училищата (1-4 клас) в община Вълчи дол. Прочетете повече тук.

Социалните инициативи на CWP продължават с частично подновяване на мебелите в ДГ „Щастливо детство“ в село Белоградец, община Ветрино. CWP дари нови столчета на всички деца, посещаващи детската градина. Прочетете повече тук.

Съвместно с администрацията на община Ветрино, на 9-ти април CWP организира празненство на открито по случай международния ден на ромите. Прочетете повече тук.

Като част от своята социална програма за жителите на община Ветрино, CWP организира  пролетно тържество на 21-ви март в читалище „Просвета-1905“ в с. Ветрино. Прочетете повече тук.

Реализирани инициативи през 2021 г.

Поддръжка на инфраструктура и зелени площи в селата Добротич и Ветрино.

Общността е в основата на всичко, което правим. Работим ръка за ръка с местните общности, за да създадем поредица от дългосрочни проекти, които оставят трайна следа. Става въпрос за наследството, което оставяме. Ние предоставяме алтернатива за чиста енергия, която ще бъде от полза за бъдещите поколения. Но това не е достатъчно. По време на фазата на строителството и експлоатацията искаме да подпомогнем местните общности, които правят възможно осъществяването на нашия вятърен парк, оставяйки материално наследство, което променя ежедневието за години напред.

CWP Global вярва, че България може драстично да намали цените на електроенергията за бита и бизнеса с включване на достатъчно нови ВЕИ мощности към енергийния микс на страната. Компанията предлага работещи решения за развитието на българската енергетиката и за изграждане на конкурентна икономика в контекста на глобалните цели за декарбонизация, в анализа си „Визия 2030 – За по-евтина електроенергия и по-конкурентна икономика“. Анализът показва, че най-ефективният път за българската енергетика е развитието на 7GW нови вятърни и соларни мощности, които да бъдат изградени на пазарен принцип. Привличането на частни капитали може да се случи само с актуализация на регулаторната рамка, без необходимост от държавни субсидии или инвестиции на публичен ресурс.

По този начин средната цена на електроенергията в България може да бъде намалена за хората и бизнеса. Анализът показва, че именно така в България може да се гарантират по-ниски цени на електроенергията, стабилност, независимост и предвидимост на енергийната система, което ще спомогне за увеличаването на конкурентоспособността на цялата българска икономика.
Във връзка с предстоящата енергийна трансформация на българската икономика, една от най-значимите инвестиции на CWP Europe от януари 2021г. е именно в България, посредством проектното дружество „Добротич Уинд“ АД. Дружеството е създадено с цел разработването и реализацията на проект за изграждане на вятърна електрическа централа с мощност от 519МВт, добита от инсталацията на общо 79 ветрогенератора.

Реализацията на проекта е планирана върху териториите на две съседни общини – Вълчи дол и Ветрино, находящи се в област Варна. Петдесет (50) от вятърните генератори са в района на с. Добротич, с. Михалич, с. Калоян, с. Изворник, с. Искър и с. Есеница – община Вълчи дол. Останалите двадесет и девет (29) вятърни генератори са в с. Доброплодно, с. Ягнило и с. Момчилово, с. Средно село и с. Ветрино – община Ветрино.

Социална програма

В качеството си на социално отговорен инвеститор, CWP и проектното му дружество „Добротич Уинд“ АД искат да си партнират ползотворно с местната администрация и общност, като основния фокус на това сътрудничество има за цел подобряване качеството на живот на местното население в дългосрочен план. Като част от проекта, „Добротич Уинд“ АД планира да реализира социална програма, целяща подпомагането на различни инициативи, които са от особена значимост както за двете общини, така и за местното население. Предвиденият общ бюджет за реализация на социални инициативи до издаване на разрешение за строеж (2022-2025г.) е в размер на 15 000 лева за всеки ветрогенератор, за който бъде издадено разрешение за строеж от компетентните органи или общо за община Вълчи дол в размер на 750 000 лева и за община Ветрино в размер на 435 000 лева.
Предвиденият бюджет за социалната програма ще бъде предоставян поетапно с оглед степента на реализиране на инвестиционното намерение. За усвояването на този бюджет по най-добрият начин, „Добротич Уинд“ АД разчита именно на местното население и администрация, с оглед на което планираме създаването на Настоятелство на социалната програма, чиито задължителни членове ще бъдат:

• Общински кмет
• Председател на ОС
• Кметове на населени места, в чиито землище е планирано да бъдат разположени вятърни генератори
• Представител на дружеството инвеститор
Настоятелството ще може да избира от кандидатствалите предложения тези проекти и инициативи, които са най- необходими за местното население и които могат да бъдат финансирани от социалната програма на дружеството.

Етапи на реализация на социалната програма на парк „Добротич Уинд“:

I. Етап първи – приблизителен период на реализация до края на 2025г.

Предмет на финансиране ще бъдат различни социални проекти, инициирани от местното население и гласувани за финансиране от членовете на Настоятелството;

Реализиране на Коледни и Великденски кампании насочени към:
• възрастни хора на социален патронаж
• деца посещаващи детски градини и училища до 4 клас.

II. Етап втори – приблизителен период на реализация 2025г. – 2029г.

•Продължаване на социалните кампании за местното население, както финансиране на проекти по инициатива на населението, така и реализация на Коледни и Великденски кампании;
•Рехабилитация на пътна инфраструктура, която е необходима за доставката и монтажа на вятърните генератори.
•Рехабилитация на пътна инфраструктура, която е разрушена по време на реализиране на проекта.
•Сключване на трудови договори с работници от близките населени места за реализиране на строителните дейности, свързани с изграждането на парка.
•Реализация на стипендиантска програма, посредством която, 5 души от местното население ще преминат обучителен курс, след чието успешно преминаване ще могат да бъдат наети като част от персонала обслужващ „Вятърен парк „Добротич“ по време на периода на експлоатация.

III. Етап трети – приблизителен период на реализация 35 години

•Продължаване на социалните кампании за местното население, както финансиране на проекти по инициатива на населението, така и реализация на Коледни и Великденски кампании;
•Ежегодно компенсиране на Община Ветрино по текущи пазарни цени при евентуална загуба на доход от отдаване под наем на полски пътища за земеделски нужди.
•Ежегодна социална кампания с бюджет от по 3 хиляди лева за всеки въведен в експлоатация ветрогенератор, или приблизително 87 хиляди лева годишно за Община Ветрино и 150 хиляди лева годишно за Община Вълчи Дол.