Консултации – Задание ОВОС

„ДОБРОТИЧ УИНД” АД започва консултации по изготвяне на Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционното си предложение, предвиждащо изграждане на общо 58 ветрогенератори с обща инсталирана мощност до 464 MW на територията на общините Ветрино и Вълчи дол, област Варна.

Всички заинтересовани физически и юридически лица могат да изразят своите мнения, становища и препоръки към заданието за обхвата и съдържанието на Доклада за ОВОС в срок от един месец, считано от 05.05.2023 г.

Публикувано на 05.05.2023 г.