Информационен бюлетин на „Добротич Уинд“ АД, Брой 1

Като част от активната комуникационна кампания на „Добротич Уинд“ АД с цел информиране на заинтересованите страни, компанията разпространи на хартиен носител и онлайн 1-ви брой на информационен бюлетин за проекта в края на месец април. Бюлетинът ще отговаря на всички въпроси, свързани с проекта и вятърната енергия, както и ще дава информация за социалната програма, която инвеститорът провежда.