Информационен бюлетин на „Добротич Уинд“ АД, Брой 2

Като част от активната комуникационна кампания на „Добротич Уинд“ АД с цел информиране на заинтересованите страни, компанията разпространи на хартиен носител и онлайн 2-ри брой на информационния бюлетин за проекта. Бюлетинът отговаря на всички въпроси, свързани с проекта и вятърната енергия, както и дава информация за социалната програма, която инвеститорът провежда.