Интервю: Североизточна България е с най-голям потенциал за развитие на вятърната енергия

Севда Йончева, вицепрезидент за България на компанията CWP и изпълнителен директор на дъщерното дружество „Добротич Уинд“ АД пред Капитал.

Каква е ролята на вятърната енергия в енергийния микс на страната?

От една страна, вятърната енергия е напълно въглеродно неутрална, това означава, че приносът ѝ е значителен за намаляване на въглеродния отпечатък като цяло, а това е пряко относимо към световния проблем с климатичните промени. Заменянето на фосилните горива с местен ресурс като вятъра е нещо, което е сред водещите приоритети на Европейския съюз в контекста на Зелената сделка и целите за нулеви емисии. Североизточна България е с най-голям потенциал за развитие на този тип енергетика заради наличието на подходящ ветрови ресурс и сравнително по-малко ограничения от гледна точка на земеползването. Развитието на този потенциал ще помогне за балансиране на енергийната система, тъй като часовият и годишният профил на производство допринасят точно в моменти с най-голямо търсене и допълват много добре профила на производство на соларните централи.

Подходящият ветрови потенциал на Североизточна България, амбициите на Варна да стане център на трансформацията на енергийния сектор и развитието на проекта „Добротич Уинд“ са елементи, които могат да променят енергийната карта на страната.

Тук е мястото да кажа, че за страна като България е важно държавният енергиен микс като цяло да е разнообразен, което да гарантира устойчивост по време на различни енергийни кризи. Свидетели сме на подобна криза в контекста на войната в Украйна, която доведе до преоценка на енергийната политика на ЕС.

Цялото интервю прочетете тук.