“Добротич Уинд” ще подпомогне сметките за ток на местни жители

“Добротич Уинд” АД се ангажира да поеме до 500 лв. от годишните сметки за ток за 35 години на битовите потребители от селата в община Вълчи дол, на чиято територия е планиран проектът за вятърен парк на компанията.

Енергийната помощ за хората е само част от социалната програма на “Добротич Уинд”, чрез която се цели реализация на значими инициативи с директни ползи за местните жители в общината, като изграждането на детски площадки, подпомагане на културни и спортни мероприятия, облагородяване на зелени площи, ремонти и други. „Добротич Уинд“ заяви готовността си да реализира социалната си програма посредством официално писмо, подадено в деловодството на Община Вълчи дол.